BOUW AAN JE DROOM!

 

De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers verenigt de aannemers die actief zijn in de sector van de residentiële woningbouw en dit zowel op nationaal als op internationaal niveau. Zij heeft tot doel de activiteiten van aannemers die actief zijn in deze sector te bevorderen en de positie van deze bedrijven te versterken door ervaringsuitwisseling, kennisontwikkeling, dienstverlening en belangen-behartiging.

Realisaties van onze leden

De Federatie in cijfers

De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers telt méér dan 100 leden, verspreid over heel België. Onze leden bouwen op jaarbasis méér dan 15.000 woningen, hetgeen zicht vertaalt in ruim 120.000 jobs. Onze leden dragen dan ook aanzienlijk bij tot de economische output van de woningbouwsector, dewelke geschat wordt op ruim 2,7 miljard euro.

Lees meer

+100

Leden

15.000

Woningen per jaar

2.7 milj. €

Bijdrage aan de Belgische Economie

Zoek een ondernemer